Нормативно-правові документи щодо організації дошкільної освіти:

1.Конвенція про права дитини (від 26.04.2001 №2402-111)

2.Закон України "Про охорону дитинства" - від 26.04.2001 р. № 2402-111.

3.Закон України "Про дошкільну освіту"- Указ президента України від 01 липня 2011 р. № 2628-111.

4. Положення про дошкільний навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів №1204 від 16.11.2011)

5.Статут дошкільного навчального закладу (наказ Міністерства освіти науки України від 24.04.2003 №257)


6. Закон України «Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН «Про права дитини» на період до 2016 року» (від 05.03.2009 №1065-VI)

Нормативно-правові документи щодо організації
навчально – виховного процесу:

1. Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОНУ від 20.02.2002 №128)

2. Про організацію та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах (методичний лист МОНУ від 06.06.2005 №1/9-306)

3.Планування роботи в дошкільних навчальних закладах.( Лист МНОУ від 03.07.2009 №1/9-455)

4. Про організацію короткотривалого перебування дітей в дошкільних навчальних закладах (лист МОНмолодьспорту України від 29.07.2011 №1/9-577)

5. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (інструктивно-методичний лист МОНУ від 04.10.2007 №1/9-583)

6. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади (лист МОНУ від 18.12. 2000 №1/9-510) -

7 Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку у дошкільних навчальних закладах( Лист МОНмолодьспорту України від 21.07.2011 №1/9-552)

8. Типовий перелік обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (наказ МОНУ від 11.08.2002 №509)

9. Підбір та використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному заклад.( Лист МОНУ від 18.07.2008 №1/9-470

10. Методичні рекомендації щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (МОНУ від 17.03.2006 №1/9-153)

11. Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах (наказ МОНУ від 21.11.2002 №667)

12. Про режим роботи дошкільних навчальних закладів (лист МОНУ від 24.01.2007 №1/9-36)

13. Про здійснення соціально-педагогічного патронату (лист від 17.12.2008 №1/9-811)

14. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах (лист МОНУ від 03.07.2009 №1/9-455)

15. Державна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.(Постанова Кабінету Міністрів України №629 від 11.04.2011р

16. Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 н.р. ( Інструктивно-методичний лист МОНмолодьспорту України від 20.06.2011 №1/9-482)

17. Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного віку і молодшого шкільного віку. ( Лист МОНмолодьспорту України від 19.08.2011 №1/9-634)

18. Про переліки навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.( Лист МОНмолодьспорту України від 20.06.2011 № 1/9-483)

19. Примірне положення про Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.( Наказ МОНмолодьспорту України від 30.06.2011 № 714)


Нормативно-правові документи щодо організації програмно –
методичного забезпечення навчально – виховного процесу:

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні

2. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти України

3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (2008 р.)

4. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (2009 р.)

5. Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (наказ МОНУ від 29.01.2009 №41) – Методичний супровід упровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»: Методичні рекомендації. – Харків, ХОНМІБО,2009 – с. 189-190

6. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»(2010р.)

8. Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу.( Наказ МОНУ від 09.11.2010 №1070

Нормативно-правові документи щодо
організації медичного обслуговування:

1.Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №626)

2. Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496)

3. Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу (наказ МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496) ????

4. Про вжиття заходів щодо запобігання виникненню захворюваності на грип A (HINI) (лист МОНУ від 13.05.2009 №1/9-322 Санітарні норми і правила улаштування дошкільних навчальних закладів (1986 року)

5. Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів. ( Наказ МОНмолодьспорту України від 25.11.2011 №1365)

6. Про затвердження заходів МОЗУ та НАМНУ щодо виконання у2011р. Загальнодержавної програми «Нацональний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року.( Спільний наказМОНУ і НАМНУ від 11.08.2011 № 500/71)

Нормативно-правові документи щодо організації харчування:

1. Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591)

2. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (наказ МОЗУ, МОНУ від 01.06.2005 №242/329)

3. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ МОНУ, МОЗУ від 17.04.2006 №298/227)

4. Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (лист МОНУ від 21.06.2007 №1/9-394)

5. Щодо невідкладних заходів із запобігання поширенню захворювань на гостру кишкову інфекцію серед дітей дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ від 19.06.2007 №515)

6. Закон України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 №142-V

7. Про виконання норм харчування в ДНЗ.( Лист МОНУ від 19.05.2008 №1/9-323)


Нормативно-правові документи щодо організації
фізкультурно – оздоровчої роботи:

1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»

2. Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту (Указ Президента України від 28.09.2004 №1148/2004)

4. Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах (наказ МОНУ від 21.07.2003 №486)

5. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (МОНУ від 27.08.2004 №1/9-438)

6. Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу. Методичні рекомендації МОНУ( додаток до листа від 16.08.2010 №1/9-563)

7. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки. ( Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №828-р)


Нормативно-правові документи щодо
організації психологічного супроводу:

1. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів в системі загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 19.10.2001 №691)

2. Про затвердження положення про психологічну службу системи освіти України (наказ МОНУ від 03.05.1997 №127)

4. Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби (наказ МОНУ від 27.08.2000 №1/9-352)

5. Про стан проблеми та основні завдання діяльності психологічної служби на 2011/2012н.р. ( Лист МОНмолодьспорту від 22.07.2011 №1/9-562.)

Нормативно-правові документи щодо організації
управління дошкільним навчальним закладом:

1. Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах (наказ МОНУ від 30.01.1998 №32)

2. Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист МОНУ від 07.05.2007 №1/9--263)

3. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ МОНУ від 07.11.2000 №522

4. Орієнтовна інструкція з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу.

5. Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу . ( Наказ МОНмолодьспорту України від 26.04.2011 №398)

6. . Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу. ( Лист МОНмолодьспорту від 25.05.2011 №1/9-389)

7. Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти та науки до роботи в новому 2011/2012н.р. та в осінньо-зимовий період. ( Наказ МОНмолодьспорту України від 14.06.2011 №574)


Наказ МОН України від 19 грудня 2017 року №1633 "Про затвердження примірного переліку ігрового та навчально - дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти"

Наказ МОН України від 16.04.2018 року №372 "Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти"

Лист МОН України 1/9-74 від 01.02.2018 року "Щодо застосування державної мови в освітній галузі"

Лист МОН України від 19.04.2018 року №2.4 - 986 "Щодо форм медичних довідок для зарахування дітей до дошкільної та загальної середньої освіти"

Лист МОЗ України від 24.04.2018 року №111-01/123 роз'яснення щодо медичних довідок для зарахування дітей в ДНЗ.

Лист МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249«Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти».

Лист МОН України від 13.04.2018 року №1/9-235 "Щодо відзначення у 2018 році Дня охорони праці"

Розпорядження КМУ №871-р від 06.12.2017 року "Про затвердження плану дій на 2017 - 2019 роки поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку"

Кiлькiсть переглядiв: 837

Коментарi

  • Оксана

    2014-10-13 23:29:17

    Хороший сайт!! и сад очень хороший!..НО!! Когда же включат отопление,хоть потихонечку?!!Детки переболели уже все...Родителям предлагается не водить пока детей в сад,но тогда что - бросать работу?От предложенного обогревателя в группу - отказываются..постели у деток холоднющие( в самый раз зарабатывать воспаление легких,менингиты и другие прелести!!) Прошу уж как то отреагировать - все мамочки уже устали лечить детей!!......

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.