Пріоритетні напрямки роботи ЗДО

/Files/images/113.jpg
На 2020-2021 н.р.

1.Формувати життєву компетнецію дошкільника шляхом активізації мовленнєвих здібностей відповідно до чинних державних програм:
«Українське дошкілля»
«Соняшник»
«Впевнений старт»
2.Створити умови для всебічного розвитку дитини відповідно до сучасних вимог та підходів, інноваційних технологій, методик виховання та навчання для розвитку самоефективної особистості.
3.Удосконалювати роботу щодо формування математичної компетенції дітей дошкільного віку шляхом впровадження інноваційних методик і технологій.
4.Створювати сучасний освітній простору у ЗДО, як гарант готовності дошкільника до умов Нової української школи

ЗАВДАННЯ НА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

1.Формування високої опірності організму дітей різним захворюванням.
2.Створення умов, що забезпечують охорону життя і здоров'я дітей.
3.Виховання стійкого інтересу дитини до активної рухової діяльності.
4.Забезпечення позитивного емоційного стану дитини.
5.Здійснення педагогічної і санітарної освіти батьків з питань виховання і оздоровлення дітей в літній період./Files/images/114.jpg
На 2019-2020 н.р.

1. Продовжувати здійснювати заходи щодо охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку у відповідності із вимогами державної політики, запитами та потужністю закладу. Забезпечити здобуття доступності і безоплатності дошкільної освіти для кожної дитини, в тому числі дитини з особливим освітніми потребами.
2. Розробити модель інклюзивного навчання в умовах сучасного дошкільного навчального закладу з метою створення спеціальних умов для виконання корекційно-розвивального та освітнього процесів дітей з особливими потребами.
3. Здійснювати координацію методичної роботи з удосконалення відповідної фахової освіти та підвищенні професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку їхнього творчого потенціалу, педагогічної майстерності, підвищенні інтелектуального і загальнокультурного рівня.
4. Продовжувати роботу з виявлення, апробації та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду. Активізувати організацію проведення представницьких педагогічних заходів, презентацій, моніторингових досліджень у дошкільному навчальному закладі. Організація розробки, апробації і поширення навчально-методичних матеріалів.
5.Забезпечити наступність у роботі закладу та початкової школи в умовах використання основних засад концепції «Нова українська школа».
6. Продовжувати впроваджувати інноваційні технології з розвитку у дошкільників логіко-математичних та комунікативно-мовленнєвих здібностей шляхом застосування розвиваючих ігор та коректурних таблиць, мнемотехніки.
7.Розпочати роботу по впровадженню сучасних технологій соціально - фінансової та економічної освіти дошкільників у межах міжнародного суспільного руху – освіта для сталого розвитку.

ЗАВДАННЯ НА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

1. Продовжувати створювати оптимальні умови для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій.
2. Впроваджувати заходи з дотримання розпорядку дня з урахуванням чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку дітей, забезпечення максимального перебування їх на свіжому повітрі, відповідності тривалості сну віку дітей, загартування дитячого організму.
3. Продовжувати працювати над підвищенням ефективності освітньої роботи з питань особистої безпеки та безпеки життєдіяльності дітей.
4. Оптимізувати руховий режим та самостійно ігрову діяльність дітей протягом дня як важливої складової фізичного розвитку дошкільників.
5. Працювати над здійсненням збалансованого харчування та раціонального питного режиму./Files/images/112.png
На 2018-2019 н.р.

1. Розвиток логіко – математичної компетентності дітей дошкільного віку шляхом розвитку уміння здійснювати математичні та логічні операції на заняттях із сенсорного та пізнавального розвитку засобами інноваційних технологій.
2. Продовжувати роботу над реалізацією ІV етапу (корекційно - аналітичного):
- єдиної науково-методичної проблеми дошкільних навчальних закладів міста «Психолого-педагогічний супровід формування соціально зрілої особистості дітей дошкільного віку» Продовжити роботу над формуванням елементарних економічних уявлень дошкільників, засобами дидактичних ігор.
3. Розвиток у дітей комунікативних здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому.
4. Забезпечення гармонійного розвитку дитини відповідно до сучасних вимог, що наддасть унікальну можливість розвинути дитину з раннього віку через всі сфери життя - інтелектуальну, емоційну, фізичну, соціальну, моральну.
5. Забезпечити формування здоров'язбережувальної компетентності педагогів, дітей та їх батьків шляхом впровадження здоров’язберігаючих технологій.
6. Впроваджувати елементи інноваційних педагогічних технологій з метою розв’язування проблеми розумового розвитку дошкільнят.

ЗАВДАННЯ НА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

1.Підвищувати рухову активність на рогулянках, фізкультурних заняттях для забезпечення всього фізичного розвитку дітейю
2.Виховувати дітей фізично витривалими, сміливими, ловкими і рухливими під час ігор, спортивних свят, розваг.
3.Використовувати природні фактори загартування з метою укріплення дитячого організму і зниження захворюваності.
4.Продовжувати роботу з дітьми по використанню посильної трудової участі дітей з метою укріплення м’язової системи, а також виховання розвинутої особистості. Залучати дітей до посильної праці: прибирання майданчиків, праця на городі, квітнику, господарчо–побутова праця./Files/images/115.png
На 2017-2018 н.р.

1.Здійснювати дієві організаційно-педагогічні заходи щодо забезпечення прав дітей дошкільного віку на здобуття безоплатної дошкільної освіти через різні форми роботи.
2.Продовжувати роботу над реалізацією ІІІ етапу (практичного):
- єдиної науково-методичної проблеми дошкільних навчальних закладів міста «Психолого-педаПродовжити роботу над формуванням елементарних економічних уявлень дошкільників, засобами дидактичних ігор.
3. Продовжувати створювати сприятливі умови з формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності за всіма освітніми лініями. Працювати над формуванням національної свідомісті дітей шляхом використання педагогами українського фольклору в різних видах дитячої діяльності.
4.Працювати над формуванням еколого-валеологічної компетентності дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу.

ЗАВДАННЯ НА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

1.Підвищувати рухову активність на прогулянках, фізкультурних заняттях для забезпечення всього фізичного розвитку дітей.
2.Виховувати дітей фізично витривалими, сміливими, ловкими і рухливими під час ігор, спортивних свят, розваг.
3.Використовувати природні фактори загартування з метою укріплення дитячого організму і зниження захворюваності.
4.Забезпечити систематичну роботу з дітьми і батьками по попередженню побутового травматизму у дітей і дорожньо-транспортного.
5.Сприяти ознайомленню дітей з факторами і явищами оточуючого життя, вихованню любові до України, до українського народу, до сім’ї, формуванню мови, правильної звуковимови, розвитку зв’язної розмовної мови.

Кiлькiсть переглядiв: 3072

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.